Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-1-06 с предмет: "Доставка на помпени агрегати за питейни и отпадни води за нуждите на "ВиК" ЕООД по класове" Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.03.2016
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад