Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-1-03 с предмет:“Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Пожарни хидранти и резервни части към тях, в т.ч. А1) Подземни пожарни хидранти и резервни части към тях, А2) Надземни пожарни хидранти и ре Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 21.03.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад