Профил на купувача до 15.04.16 г.

ОП-1-01 с предмет: "Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А/ Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б/ Водовземни скоби, връзки и свърз Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 10.03.2015
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Плащания Преглед
Гаранции / Освобождаване Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад