Профил на купувача до 15.04.16 г.

Решението за откриване на процедурата е публикувано в Регистър обществени поръчки на 17.03.2015 година и е с идентификационен номер 00197-2015-0002.« назад