Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9036956 на 03.12.2014 година и е достъпна на следния адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9036956« назад