Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0031 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=635994&newver=2« назад