Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9023934 на 14.12.2013 г. и е достъпна на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9023934

За повече информация отворете прикачения файл:


« назад