Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е прекратена с Решение № 365/18.11.2014 г., което може да отворите от прикачения файл.

С Отговор по постъпило запитване по процедура може да се запознаете на прикачения по-долу файл.

 Решение за промяна е публикувано на 14.10.2014 г. в РОП и е достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=628549&newver=2, както и в прикачените файлове в досието на процедурата. Условията за участие след Решението за промяна са прикачени също в досието на поръчката.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП на 10.10.2014 г.

към линка« назад