Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на "В и К" ЕООД - Пловдив на 06.10.2014 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат отворени на 17.10.2014 г. (петък) от 09.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.

Документацията за поръчката може да бъде изтеглена от прикачените по-долу файлове:


« назад