Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП под номер 00197-2014-0022 на 30.06.2014 г.

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 28.07.2014 г.

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 04.08.2014 г.

Решение No 272 от 25.07.2014 г. за прекратяване на процедурата е  публикувано в електронната страница на АОП на 25.07.2014 г.« назад