Профил на купувача до 15.04.16 г.

Възлагането на поръчката е прекратено, поради отказ на определения за Изпълнител участник да сключи договор за изпълнение - 18.09.2014 г.

Протокол от работата на Комисията е качен на 27.08.2014 г.

Във връзка с получено запитване, моля отворете прикачения файл с количествена сметка.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9032431 на 04.08.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9032431

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: « назад