Профил на купувача до 15.04.16 г.


Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9031241 на 26.06.2014 г. и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9031241

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл:

Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че  офертите на  участниците ще бъдат отворени на 08.07.2014 г. (вторник) от 10.30 часа в Заседателната зала на Дружеството.
« назад