Профил на купувача до 15.04.16 г.

МОЛИМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ПОПЪЛВАНЕТО НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА ДА ПОЛЗВАТ ПРИЛОЖЕНИЯ НАРОЧЕН ФАЙЛ!

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 9030868 на 20.06.2014 г.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9030868

За повече информация отворете прикачения файл« назад