Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9028323 и е достъпна на този линк:

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028323

Повече информация за поръчката може да бъде получена от прикачения по-долу файл: « назад