Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана в електронен регистър на РОП под номер 9027108 на 19.03.2014 г. и е достъпна на следния адрес:http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027108

Повече информация на прикачения файл


« назад