Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана на електронната страница на АОП – Регистър обществени поръчки  под № 9042323 на 01.06.2015 г. и е достъпна на този линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042323
« назад