Профил на купувача до 15.04.16 г.

Публичната покана е публикувана в електронната страница на РОП под № 9041842 от 18.05.2015 година и е достъпна на следния линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041842


« назад