Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноски по кредита на 21.08.2015 г. - 66101,00 лв., на 23.09.2015 г. - 66101,00 лв., на 20.10.2015 г. - 66101,00 лв. 16.11.2015, 16:13
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 20.11.2015 г. - 66101,00 лв. 17.12.2015, 10:03
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 21.12.2015 г. - 66101,00 лв. 15.01.2016, 13:31
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 20.01.2016 г. - 66101,00 лв., лихва 18632,36 лв. 15.02.2016, 15:58
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 22.02.2016 г. - 66101,00 лв., лихва 18257,55 лв. 17.03.2016, 10:02
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 21.03.2016 г. - 66101,00 лв., лихва 17925,52 лв. 19.04.2016, 11:59
Договор Ю-01-71/28.07.2015 г. с "ББР" АД - София - вноска по кредита на 20.04.2016 г. - 66101,00 лв., лихва 17569,77 лв. 14.05.2016, 11:44
« назад