Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 30.01.2015 г. в размер на 2752,56 лв., с ДДС. 17.02.2015, 09:44
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.03.2015 г. в размер на 2787.08 лв., с ДДС. 17.04.2015, 15:44
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.04.2015 г. в размер на 3081,96 лв., с ДДС, на 24.04.2015 г. в размер на 4487,76 лв., на 30.04.2015 г. в размер на 130,32 лв., с ДДС. 19.05.2015, 15:13
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 24.06.2015 г. в размер на 6 660.82 лв., с ДДС и на 26.06.2015 г. в размер на 164.28 лв. 17.07.2015, 11:53
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 15.07.2015 г. в размер на 369,31 лв., с ДДС и на 23.07.2015 г. в размер на 75,17 лв. 11.08.2015, 15:50
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.08.2015 г. в размер на 2114.64 лв., на 24.08.2015 г. в размер на 129.12 лв. 16.09.2015, 13:04
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 01.09.2015 г. в размер на 180,00 лв., на 04.09.2015 г. в размер на 5194,62 лв. 16.10.2015, 11:36
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 05.10.2015 г. в размер на 110,86 лв., на 29.10.2015 г. в размер на 869,22 лв. 16.11.2015, 15:12
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.11.2015 г. в размер на 2193,90 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 638,64 лв., на 25.11.2015 г. в размер на 207,29 лв., на 27.11.2015 г. в размер на 15 16.12.2015, 16:15
Договор Ю-01-135/19.12.2014 г. с фирма "Викел Комерс" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.12.2015 г. в размер на 4284,67 лв., на 17.12.2015 г. в размер на 251,66 лв., на 23.12.2015 г. в размер на 6098,48 лв. 15.01.2016, 14:08
« назад