Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 08.10.2014 г. по фактури в размер на 1184,62 лв.; на 10.10.2014 г. по фактура в размер на 510,55 лв; на 31.10.2014 г. по фактури в размер на 725,25 лв. 20.11.2014, 10:38
Договор Ю-01-88.01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 10.10.2014 г. по фактура в размер на 51,83 лв. 20.11.2014, 10:39
Договор Ю-01-88.01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 07.11.2014 г. по фактура в размер на 755,80 лв. и на 28.11.2014 г. по фактура в размер на 463,52 лева 19.12.2014, 12:18
Договор Ю-01-88.01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 15.12.2014 г. по фактура в размер на 915,49 лв. и на 29.12.2014 г. по фактура в размер на 758,37 лева 20.01.2015, 10:36
Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 02.12.2014 г. по фактура в размер на 1688,60 лв.; на 29.12.2014 г. по фактура в размер на 484,94 лв. 20.01.2015, 10:38
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 30.01.2015 г. по фактура в размер на 327,28 лева 17.02.2015, 09:41
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 27.03.2015 г. по фактура в размер на 2220.10 лева 17.04.2015, 15:54
Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 24.03.2015 г. по фактура в размер на 6047.84 лв. 17.04.2015, 15:56
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 06.04.2015 г. по фактура в размер на 188,87 лева, на 30.04.2015 г. в размер на 878,93 лв. 19.05.2015, 14:52
Договор Ю-01-89/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 30.04.2015 г. по фактура в размер на 1048,28 лева 19.05.2015, 14:52
Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 06.04.2015 г. по фактура в размер на 361,54 лв., на 30.04.2015 г. в размер на 1223,69 лв. 19.05.2015, 14:52
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 15.05.2015 г. по фактура в размер на 225,33 лева, на 21.05.2015 г. в размер на 107,35 лв. и на 29.05.2015 г. в размер на 539,29 лв. 10.06.2015, 10:30
Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 15.05.2015 г. по фактура в размер на 291.86 лв., на 21.05.2015 г. в размер на 925.22 лв. и на 29.05.2015 г. в размер на 390,04 лева. 10.06.2015, 10:30
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 16.06.2015 г. по фактура в размер на 58.15 лв. и на 23.06.2015 г. в размер на 400.03 лв. 17.07.2015, 11:06
23.06.2015 г. в размер на 525.91 лв. 17.07.2015, 11:06
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 17.07.2015 г. по фактура в размер на 1058,78 лв. 11.08.2015, 15:37
Договор Ю-01-94/06.08.2014 г. с фирма "Хах Ланге" ЕООД - София - плащане на 23.07.2015 г. по фактура в размер на 1470,24 лв. 11.08.2015, 15:37
Договор Ю-01-88/01.08.2014 г. с фирма "Лабимекс" ООД - София - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 420.86 лв. и на 14.08.2015 г. в размер на 369.50 лв., с ДДС. 16.09.2015, 13:26
Договор Ю-01-95/06.08.2014 г. с "Мерк България" ЕАД - София - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 403.27 лв., на 14.08.2015 г. в размер на 546.61 лв. и на 24.08.2015 г. в размер на 520.14 лв., без ДДС. 16.09.2015, 13:26
« назад