Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Инженеринг НМ" ООД - София на 23.12.2015 г. съгласно чл. 4.9. от договора. 28.12.2015, 11:08
« назад