Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-131/15.12.2014 г. за застрахователни услуги е възстановена по банков път на изпълнителя – ЗАД „Армеец” АД - София на 12.01.2016 г. съгласно чл. 6.2. от договора. 14.01.2016, 10:40
« назад