Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-131/15.12.2014 г. със ЗАД "Армеец" АД - София - плащане по полица ГО на 22.12.2014 г. в размер на 19595,42 лв., по полица Автокаско на 23.12.2014 г. в размер на 8713,63 лв., по полица Имущество на 04.12.2014 г. в размер на 708,16 лв 20.01.2015, 12:59
Договор Ю-01-131/15.12.2014 г. със ЗАД "Армеец" АД - София - плащане по полица ГО на 04.12.2015 г. в размер на 796,86 лв. 15.01.2016, 14:57
Договор Ю-01-131/15.12.2014 г. със ЗАД "Армеец" АД - София - плащане по полица Автокаско на 30.03.2015 г., 24.06.2015 г. в размер по 8714,54 лв. всяка, на 23.09.2015 г. в размер на 8714,55 лв. 15.01.2016, 14:57
« назад