Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-5069/31.10.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 5.1, шесто предложение от раздел пети "Прекратяване" поради изтичане на срока му. 31.10.2016, 11:09
« назад