Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-116/20.10.2014 г. с фирма "Меакомп" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 01.09.2015 г. в размер на 31038,00 лв. 16.10.2015, 11:27
Договор Ю-01-116/20.10.2014 г. с фирма "Меакомп" ООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.12.2015 г. в размер на 31038,00 лв. 15.01.2016, 13:15
« назад