Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 17.04.2015 г. по фактура в размер на 35 480,02 лева 19.05.2015, 14:23
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 25.06.2015 г. по фактура в размер на 18 846.91 лева 17.07.2015, 10:52
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 26.08.2015 г. по фактура в размер на 10034.39 лева 16.09.2015, 11:41
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 30.09.2015 г. по фактура в размер на 18944,96 лева 16.10.2015, 11:29
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 16.10.2015 г. по фактура в размер на 3236,26 лева 16.11.2015, 16:01
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 06.11.2015 г. по фактура в размер на 12584,74 лева 16.12.2015, 15:33
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 29.12.2015 г. по фактура в размер на 13636,95 лева 15.01.2016, 13:12
Договор Ю-01-121/11.11.2014 г. с фирма "Вокимекс" ООД - Пловдив - плащане на 31.03.2016 г. по фактура в размер на 44325,94лева 19.04.2016, 13:20
« назад