Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-79/10.07.2014 г. с фирма "Индъстриал трейдинг" ЕООД - София - плащане на 10.10.2014 г. по фактура в размер на 28.80. лева и на 17.10.2014 г. по фактура в размер на 15,72 лева. 19.11.2014, 11:12
Договор Ю-01-79/10.07.2014 г. с фирма "Индъстриал трейдинг" ЕООД - София - плащане на 11.11.2014 г. по фактура в размер на 9665,83 лева 18.12.2014, 10:30
Договор Ю-01-79/10.07.2014 г. с фирма "Индъстриал трейдинг" ЕООД - София - плащане на 02.12.2014 г. по фактура в размер на 3475,14 лева 20.01.2015, 11:00
« назад