Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за изпълнение на договора на "Райчев" ЕООД е освободена на 11.10.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 5.6.1 от Раздел V. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ, САНКЦИИ на договора. 14.10.2016, 13:35
« назад