Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 30.01.2015 г. в размер на 36705,66 лв., с ДДС. 17.02.2015, 09:48
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 31.03.2015 г. в размер на 30 534.34 лв., с ДДС. 17.04.2015, 15:58
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 16.06.2015 г. в размер на 31 012,58 лв., с ДДС. 17.07.2015, 09:46
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 12.08.2015 г. в размер на 33643.08 лв. 16.09.2015, 11:43
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 22.10.2015 г. в размер на 21563,26 лв., на 30.10.2015 г. в размер на 8013,59 лв., с ДДС. 16.11.2015, 16:02
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.11.2015 г. в размер на 12898,13 лв. с ДДС 16.12.2015, 15:32
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.12.2015 г. в размер на 19613,53 лв., на 29.12.2015 г. в размер на 27554,15 лв. 15.01.2016, 13:08
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 12.01.2016 г. в размер на 2400,00 лв., на 29.01.2016 г. в размер на 18561,48 лв. 15.02.2016, 15:05
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 08.02.2016 г. в размер на 2331,00 лв. 17.03.2016, 10:00
Договор Ю-01-110/06.10.2014 г. с фирма "Райчев" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 24.03.2016 г. в размер на 12441,90 лв. 19.04.2016, 13:20
« назад