Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-100/25.08.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащане по фактура на 17.10.2014 г. в размер на 990,85 лева. 20.11.2014, 13:17
Договор Ю-01-100/25.08.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащане по фактура на 03.08.2015 г. в размер на 21610.05 лева и на 04.08.2015 г. в размер на 4206.49 лв. 16.09.2015, 11:45
Договор Ю-01-100/25.08.2014 г. с фирма "Сиенсис" АД - София - плащане по фактура на 28.04.2016 г. в размер на 40866,99 лева 14.05.2016, 11:31
« назад