Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-5134/02.11.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от раздел шест "Прекратяване" поради изтичане на срока му. 02.11.2016, 15:24
« назад