Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за изпълнение на договора е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Енлайтмент" ООД - София на 31.07.2015 г. съгласно чл. 4.9. от договора. 31.07.2015, 10:22
« назад