Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-63/11.06.2014 г. с фирма „МЦ Хипократ-Н” ЕООД – Пловдив - плащане на 24.04.2015 г. по фактура в размер на 693,50 лева 19.05.2015, 14:35
Договор Ю-01-63/11.06.2014 г. с фирма „МЦ Хипократ-Н” ЕООД – Пловдив - плащане на 24.06.2015 г. по фактура в размер на 5 978.50 лева 17.07.2015, 10:14
« назад