Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 05.02.2015 г. по фактура в размер на 319203,58 лева с ДДС. 17.03.2015, 08:27
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 11.03.2015 г. по фактура в размер на 332844.74 лева с ДДС. 17.04.2015, 15:40
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 14.04.2015 г. по фактура в размер на 300306,53 лева с ДДС. 19.05.2015, 14:37
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 27.05.2015 г. по фактура в размер на 323477.50 лева с ДДС. 10.06.2015, 09:50
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 04.06.2015 г. по фактура в размер на 323228.50 лева с ДДС. 17.07.2015, 09:53
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 14.07.2015 г. по фактура в размер на 324161,30 лева с ДДС. 11.08.2015, 15:21
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 03.08.2015 г. по фактура в размер на 260891.16 лева и на 04.08.2015 г. в размер на 52178.23 лева. 16.09.2015, 11:40
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 14.09.2015 г. по фактура в размер на 239150,28 лева и на 25.09.2015 г. в размер на 99000,00 лева. 16.10.2015, 11:17
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 12.10.2015 г. по фактура в размер на 99326.12 лева и на 14.10.2015 г. в размер на 296000,00 лева. 16.11.2015, 14:57
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 10.11.2015 г. по фактура в размер на 374823,12 лева 16.12.2015, 15:30
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 15.12.2015 г. по фактура в размер на 385467,36 лева 15.01.2016, 13:10
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 13.01.2016 г. по фактура в размер на 358514,66 лева 15.02.2016, 14:57
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 15.02.2016 г. по фактура в размер на 281219,33 лева и на 19.02.2016 г. в размер на 99000,00 лв. 17.03.2016, 10:28
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 16.03.2016 г. по фактура в размер на 393234,25 лева 19.04.2016, 13:24
Договор Ю-01-112/10.10.2014 г. с фирма „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София - плащане на 13.04.2016 г. по фактура в размер на 359336,02 лева 14.05.2016, 11:28
« назад