Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-43/23.04.2014 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащане по фактури на 15.10.2014 г. в размер общо на 17 856,60 лева. 20.11.2014, 12:15
Договор Ю-01-43/23.04.2014 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащане по фактура на 02.12.2014 г. в размер на 2504,40 лева. 20.01.2015, 10:51
Договор Ю-01-43/23.04.2014 г. с фирма "Трафоремонт" ЕООД - Враца - плащане по фактура на 24.04.2015 г. в размер на 2 322,00 лева. 19.05.2015, 14:18
« назад