Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-77/04.07.2014 г. с фирма "Ейч Ти Ай България" ЕООД - София - плащане по фактура на 11.12.2014 г. в размер на 35189,48 лева 20.01.2015, 10:50
Договор Ю-01-77/04.07.2014 г. с фирма "Ейч Ти Ай България" ЕООД - София - плащане по фактура на 02.04.2015 г. в размер на 70660,15 лева 19.05.2015, 15:26
Договор Ю-01-77/04.07.2014 г. с фирма "Ейч Ти Ай България" ЕООД - София - плащане по фактура на 14.05.2015 г. в размер на 52119.56 лева 10.06.2015, 09:48
Договор Ю-01-77/04.07.2014 г. с фирма "Ейч Ти Ай България" ЕООД - София - плащане по фактура на 26.06.2015 г. в размер на 64 120.66 лева 17.07.2015, 10:08
Договор Ю-01-77/04.07.2014 г. с фирма "Ейч Ти Ай България" ЕООД - София - плащане по фактура на 03.08.2015 г. в размер на 530260.88 лева и на 04.08.2015 г. - 106052.16 лв. 16.09.2015, 11:35
« назад