Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 18.08.2016 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 15.08.2016, 15:08
Предложението на допуснатия участник „Райчев” ЕООД – Пловдив, е със следните параметри: 15.08.2016, 15:08
К3 – Гарантиран пробег в километри – 120 000 км за товарни камиони и строителна техника и 80 000 км за леки, лекотоварни автомобили и мотоциклети 15.08.2016, 15:10
К4 – Гаранционен срок за фабрично-заводски дефекти – 7 (седем) години за всички гуми, предмет на поръчката 15.08.2016, 15:10
К5 – Срок на доставка и монтаж – 1 (един) работен ден. 15.08.2016, 15:10
« назад