Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Фулда България" ООД е освободена на 14.09.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 14.10.2016, 13:25
Паричната гаранция за участие на "Диана" ООД е освободена на 14.09.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 14.10.2016, 13:25
Паричната гаранция за участие на "Райчев" ЕООД е освободена на 11.10.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 14.10.2016, 13:25
« назад