Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 11.10.2016 г. (вторник) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 04.10.2016, 15:09
При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно. 04.10.2016, 15:09
Резултати от оценката на офертите на допуснатите участници по критериите за оценка: 1. „Брентаг България” ЕООД - 70.00 точки; 2. „Компакт Консултантс” ООД - 69.08 точки; 3. „Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД - 67.69 04.10.2016, 15:09
4. „Еко Аква Пур” ЕООД - 66.30 точки 04.10.2016, 15:12
Информация за сключен договор е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-5330 от 15.11.2016 г. 15.11.2016, 11:43
« назад