Профил на купувача до 15.04.16 г.

На 08.06.2016 г. от 10,00 часа ще се отвори ценовата оферта на допуснатия участник.По К2 - срок за доставка е предложил 3 р. дни,по К3 - е декларирал наличие на произв. база в гр. Пловдив, с приложени доказателства. 02.06.2016, 09:03
Информация за сключен договор с наш изх. № 03-00-3217/07.07.2016 г. е изпратена в АОП 07.07.2016, 15:28
« назад