Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранцията за участие (парична) е трансформирана в гаранция за изпълнение, с добавък от 3500 лева. 07.07.2016, 15:32
Гаранцията за изпълнение на договора (парична) е възстановена на 10.08.2018 г. 10.08.2018, 15:55
« назад