Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 18.04.2016 г. от 09,00 часа в Заседателната зала. Допуснатият участник „Континвест” ООД, е предложил по критерий К2 – Срок на доставка – един раб.ден 12.04.2016, 14:21
Срещу Решение за избор на изпълнител има подадена в КЗК жалба с № ВХР-813-04.05.2016 г. от "Скорпио-46"ЕООД, за което сме изпратили Информация в АОП 05.05.2016, 13:00
« назад