Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Скорпио-46" ЕООД е освободена на 08.07.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 08.07.2016, 12:03
Паричната гаранция за участие на "Континвест" ООД е освободена на 19.07.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП 20.07.2016, 16:04
Паричната гаранция на "Континвест" ООД за изпълнение на договора е освободена на 06.08.2019 г. на основание т.5.6 от договора 06.08.2019, 16:02
« назад