Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за сключен договор е изпратена в АОП с наш изх. № 03-00-330/26.01.2016 г. 26.01.2016, 09:49
Обявление за изпълнен договор е изпратено в РОП с наш изх. № 03-00-819/12.02.2018 г. 12.02.2018, 11:49
« назад