Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-12/22.01.2016 г. с фирма „Лайт газ” ООД - плащане на 25.02.2016 г. по фактура в размер на 25406,32 лева с ДДС. 17.03.2016, 10:17
Договор Ю-01-12/22.01.2016 г. с фирма „Лайт газ” ООД - плащане на 24.03.2016 г. по фактура в размер на 111322,95 лева с ДДС. 19.04.2016, 12:52
Договор Ю-01-12/22.01.2016 г. с фирма „Лайт газ” ООД - плащане на 22.04.2016 г. по фактура в размер на 110692,68 лева с ДДС. 14.05.2016, 11:20
« назад