Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.01.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 22.01.2016, 11:18
Обявление за приключил договор е публикувано в РОП под наш изх. № 03-00-2258/24.04.2018 г. на 24.04.2018 г. 24.04.2018, 14:25
« назад