Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на „Енерджи МТ” ЕАД – София, „Мост Енерджи” АД – София и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД – София (банкови) са освободени на 10.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
Гаранциите за участие на "Енерджи Съплай" ЕООД – София, „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД – София и „Енерджи Маркет” АД – София (парични) са освободени на 11.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
Гаранциите за участие на „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД – София и „Енергийна Финансова Група” АД – София" (парични) са освободени на 17.02.2016 г. 17.02.2016, 12:58
Гаранцията за изпълнение на договора е възстановена на "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД на 24.04.2018 г. на основание т. 2 от раздел пети на договора 24.04.2018, 14:25
« назад