Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор КС-02-02/18.02.2014 г. с "Геосервизинженеринг" АД - Асеновград - плащане по фактура на 06.03.2015 г. - 10 000,00 лв.; на 31.03.2015 г. - 47147,20 лева. 17.04.2015, 15:38
« назад