Профил на купувача до 15.04.16 г.

Гаранциите за участие на ЗАД "ОЗК Застраховане" АД, ЗК "Надежда" АД, "Фи Хелт Застраховане" АД, ЗАД "Армеец" АД,"ДЗИ ОЗ" ЕАД, ЗАЕД Далл Богг Живот и здраве", ЗК "Лев Инс" АД (парични) са осв 21.03.2016, 08:44
Гаранциите за участие (парични) на ЗАД "ОЗК Застраховане" АД по позиция А, на ЗАЕД Далл Богг Живот и здраве"по позиция В,на ЗАД "Булстрад ВИГ" по позиции А и В са освободени на 25.03.2016 г. съгласно разпоредбата на чл.62, ал. 1, 28.03.2016, 08:50
« назад