Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-35/21.03.2016 г. със ЗАД „Булстрад ВИГ”АД – София - първа вноска на 24.03.2016 г. в размер на 6929,61 лв. 19.04.2016, 12:04
Договор Ю-01-36/23.03.2016 г. със ЗАД „ДаллБогг:Живот и здраве” – София - първа вноска на 28.03.2016 г. в размер на 1962,29 лв. 19.04.2016, 12:04
Договор Ю-01-36/23.03.2016 г. със ЗАД „ДаллБогг:Живот и здраве” – София - плащане на 01.04.2016 г. в размер на 5886,93 лв. 14.05.2016, 12:45
« назад